Начало

01_BW

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВНА ПОМОЩ

02_BW

Ориентиран към конкретните нужди на клиента.

03_BW

Пакет от бланкови документи за юридически лица.

04_BW

LEX-ON е онлайн платформа,

която Ви предоставя възможност

да потърсите и да получите професионална

правна помощ от разстояние.

05_BW

Защита на потребителя

потребителски кредити

покупка на стоки

защита от действия на кредитори.

06_BW

Защита на търговеца

Онлайн юридически консултации и

съдействие при изготвяне на

административни документи.

ДОБРЕ ДОШЛИ В LEX-ON

LEX-ON: онлайн инструмент за вземане на Вашето информирано решение!

В живота си се изправяме пред различни проблеми, които се колебаем как да разрешим. Липсва ни опит, информация или квалификация, които да ни насочат към правилното решение. Ежедневно контактуваме с различни търговци, кредитни и финансови институции, държавни или общински органи на контрол, доставчици, партньори, клиенти и др. Налага ни се да разписваме договори, споразумения, продаваме/купуваме стоки или недвижими имоти, да гарантираме свои или чужди задължения.

А задавали ли сте си въпроса: Какво рискувам, ако подпиша това? А колко често притиснати от обстоятелствата или подценявайки ситуацията вземате своето решение, за което по-късно съжалявате?

В такива моменти имате нужда от бърз и професионален правен съвет. Някой, който да даде конкретен отговор на поставения от Вас въпрос, да разясни какви са рисковете, които поемате и какви възможности предоставя законът, за да ги минимизирате или избегнете. Някой, който да Ви представи всички плюсове и минуси на ситуацията, за да можете да вземете своето информирано решение.

LEX-ON е онлайн платформа, която Ви предоставя възможност да потърсите и да получите професионална правна помощ от разстояние. Спестява Вашето време от натоварения трафик, запазва Вашата анонимност. Използвайки всички средства за отдалечен достъп (онлайн платформата, e-mail, Skype, телефон) Вие спокойно може да формулирате Вашето питане, да прикачите относимите документи, да извършите плащане. По Ваше желание може да получите нашето правно становище достъпно само за Вас на онлайн платформата или да Ви го изпратим на посочен от Вас e-mail.signature

icon box image

Търговски регистър

Министрерство на правосъдието, Агенция по вписванията.

icon box image

Национална агенция по приходите

Националната агенцията за приходите e специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания.

icon box image

Патентно ведомство

Патентното ведомство на Република България.
Патентното ведомство на Република България е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост със седалище гр. София. Патентното ведомство е модерна държавна институция, чието призвание е да работи за прилагането на съвременната система за закрила на индустриалната собственост.